Cáp quang OPGW & ADSS và phụ kiện cáp quang

Cáp quang OPGW & ADSS và phụ kiện cáp quang

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Mẫu Cáp quang OPGW & ADSS và phụ kiện cáp quang

Cáp quang OPGW đa mode đa lõi ITU.G652, G.652D,G.655 TCVN

Cáp quang OPGW đa mode đa lõi ITU.G652, G.652D,G.655 TCVN

Cáp quang OPGW đơn mode ITU.G652, G.652D,G.655 TCVN

Cáp quang OPGW đơn mode ITU.G652, G.652D,G.655 TCVN

Cáp quang ADSS đơn mode 24 sợi TCVN G.652.D hoặc G 655

Cáp quang ADSS đơn mode 24 sợi TCVN G.652.D hoặc G 655

Cáp quang khoảng vượt đơn mode 12 sợi TCVN G.652.D hoặc G 655

Cáp quang khoảng vượt đơn mode 12 sợi TCVN G.652.D hoặc G 655

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng nhựa chống tổn hao

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng nhựa chống tổn hao

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng nhựa loại nằm ngang

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng nhựa loại nằm ngang

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng nhựa loại thẳng đứng

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng nhựa loại thẳng đứng

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng kim loại 3 cổng Phụ kiện đường truyền cáp quang

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng kim loại 3 cổng Phụ kiện đường truyền cáp quang

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng kim loại 2 cổng Phụ kiện đường truyền cáp quang

Hộp nối cáp quang ADSS OPGW bằng kim loại 2 cổng Phụ kiện đường truyền cáp quang

Giáp buộc đầu sứ cáp quang phụ kiện cáp quang

Giáp buộc đầu sứ cáp quang phụ kiện cáp quang

Giáp buộc giáp níu cáp quang và phụ kiện cáp quang

Giáp buộc giáp níu cáp quang và phụ kiện cáp quang

Tạ bù chống rung đường dây cáp quang giảm chấn rung

Tạ bù chống rung đường dây cáp quang giảm chấn rung

Kẹp treo cáp quang OPGW ADSS trên không phụ kiện cáp quang

Kẹp treo cáp quang OPGW ADSS trên không phụ kiện cáp quang

Tư vấn & báo giá

0931 140 826

0931 140 826

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn