Phụ kiện đường dây truyền tải và đấu nối

Phụ kiện đường dây truyền tải và đấu nối

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Mẫu Phụ kiện đường dây truyền tải và đấu nối

Khóa đỡ dây dẫn ACSR

Khóa đỡ dây dẫn ACSR

Khóa néo ép đầu cosse lèo cosse ép

Khóa néo ép đầu cosse lèo cosse ép

Khóa néo bulong dây dẫn ACSR

Khóa néo bulong dây dẫn ACSR

Mắt nối chuyển tiếp phụ kiện chuỗi

Mắt nối chuyển tiếp phụ kiện chuỗi

Mắt nối điều chỉnh phụ kiện chuỗi

Mắt nối điều chỉnh phụ kiện chuỗi

Tăng đơ cáp

Tăng đơ cáp

U-bolt cùm chữ U gu dông chữ U

U-bolt cùm chữ U gu dông chữ U

Vòng treo đầu tròn phụ kiện chuỗi

Vòng treo đầu tròn phụ kiện chuỗi

Vòng treo đầu tròn 2 chân

Vòng treo đầu tròn 2 chân

Khánh đơn khánh kép tam giác

Khánh đơn khánh kép tam giác

Khánh đơn khánh kép chữ nhật

Khánh đơn khánh kép chữ nhật

Móc treo chữ U Ma ní phụ kiện chuỗi

Móc treo chữ U Ma ní phụ kiện chuỗi

Sừng phóng điện chuỗi đường dây

Sừng phóng điện chuỗi đường dây

Bản treo vuông góc đơn góc kép

Bản treo vuông góc đơn góc kép

Mắt nối trung gian

Mắt nối trung gian

Bản treo vuông góc

Bản treo vuông góc

Chuỗi đỡ đôi bát sứ gốm 230kV double suspension

Chuỗi đỡ đôi bát sứ gốm 230kV double suspension

Chuỗi đỡ đôi bát sứ thủy tinh 230kV double suspension string

Chuỗi đỡ đôi bát sứ thủy tinh 230kV double suspension string

Chuỗi đỡ chuỗi néo đơn composite polymer 220kV

Chuỗi đỡ chuỗi néo đơn composite polymer 220kV

Chuỗi đỡ chuỗi néo đôi composite polymer 220kV

Chuỗi đỡ chuỗi néo đôi composite polymer 220kV

Chuỗi néo đôi cho dây ACSR ACC

Chuỗi néo đôi cho dây ACSR ACC

Tư vấn & báo giá

0931 140 826

0931 140 826

Yêu cầu chúng tôi liên hệ bạn